Facilitatoare:
– Iulia Sfetcu-Măndăşescu
, profesoară MERITO pentru învăţământul special / psihopedagog la Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 din Bucureşti;
– Antonela Samson, profesor-logoped şi psihoterapeut la Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 din Bucureşti;

Motivaţie:
La nivel global, unul din 10 copii are o formă de dizabilitate, conform estimărilor UNICEF. Statisticile oficiale arată că, în România, sunt aproximativ 72.000 de copii cu dizabilități în evidențele statului, iar la numărul acesta se adaugă un număr și mai mare de copii care provin din medii vulnerabile, defavorizate, zone sărace sau familii destrămate, elevi care, deşi nu sunt încadraţi nicăieri, ei reprezintă o provocare tot mai mare pentru şcolile de masă din România.

Profesorii de toate nivelurile de învăţământ se simt din ce în ce mai depășiți de “a face față” cerințelor educaționale ale elevilor “atipici”, elevi care fac parte din clase obişnuite, dar care au nevoie de o abordare didactică specială, de adaptarea strategiilor didactice, a resurselor utilizate, a curriculumului, dar cel mai mult au nevoie de profesori flexibili şi adaptabili.

Sesiunea noastră își propune să aducă în prim plan conceptul de “adaptare” şi necesitatea de a ne schimba permanent în raport cu provocările întâlnite, precum şi  modalități prin care putem creşte capacitatea profesorilor de a face modificări în comportamentele lor şi a practicilor de la clasă, pentru a putea crea un mediu incluziv, echitabil, în care fiecare elev să fie acceptat aşa cum este și să înveţe aşa cum poate.

 Obiective:
La finalul sesiunii, profesorii / participanţii:
• Vor conștientiza mesajul transmis, despre adaptare și incluziune;
• Vor exersa voința de acceptare a propriei schimbări pentru a crea un mediu incluziv în sala de clasă;
• Vor identifica două modalități prin care își pot schimba practicile de predare în contextul elevilor cu cerințe educaționale speciale;

 Structură sesiune: Sesiunea va fi împărțită în două secțiuni.

În prima parte, Antonela Samson va aborda conceptul de adaptare / adaptabilitate din perspectiva:
• dezvoltării personale a fiecărui profesor;
• creșterea gradului de conștientizare asupra a ce este o cerinţă educaţională specială;
• modificarea unor rutine și comportamente personale în raport cu abordarea incluzivă și echitabilă a fiecărui elev.

În a doua parte, Iulia Sfetcu-Măndăşescu va aborda conceptul de adaptare / adaptabilitate din perspectiva:
• managementului incluziv al clasei;
• creşterea gradului de implicare al elevilor cu cerințe educaționale speciale în activitățile de învățare;
• introducerea unor rutine în sala de clasă, pentru a crea un spaţiu echitabil, de siguranță pentru fiecare elev.

Ambele secțiuni vor avea o parte de prezentare (perspectiva științifică) + 2 exerciţii cu publicul.

Bibliografie:
Bill Rogers, Cracking the hard class, Editura Sage Publications;
• Joe Feldman, Grading for Equity
• 
Bill Rogers Clasaroom Behavior

Legal D2L
D2L
Dare to Learn SRL
CIF RO49257482
Str Rusciorului 50
Sibiu, Romania
contact@d2l.ro
(+4) 03 71 71 57 57

© Dare2Learn. All Rights Reserved
en_GBEnglish